Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်  တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 တႄႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 14 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉၶႃႈ။   တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၼႃးလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်း ယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉ ယူႇဝႆႉ ၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းလႄႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁုပ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈလွႆၵႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃးလီ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းလၢမ်းမႃးတၢင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ။  မၢင်တီႈပႆႇလႆႈပေႃႉၶဝ်ႈၵေႃႈမီး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သုၵ်ႉ။  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးထႅင်ႈတႄႉ ၶႅၼ်းတေတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ”- ၵူၼ်း  လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

RCSS တင်း SSPP တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021   မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်     ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း