Sunday, July 21, 2024

မႄႈမၢၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉ႞ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

Must read

ၵူၼ်းမၢၼ်း ၵေႃႉ႞ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵိင်ႇၽႄ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ။

ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး
Photo CJ-သုမ်ႉမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိူတ်ႇ လုၵ်ႈ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး

မႄႈမၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇတၢင်ႇၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ တွင်ႉမၼ်းၼၢင်းသမ်ႉၵႄႇ မႃးၵူႈဝၼ်း၊ တူဝ်မၼ်းသမ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်တႂ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇယူတ်းယႃႇတူဝ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉလူဝ်ႇငိုၼ်း တႃႇ လဵင်ႉလုၵ်ႈ၊ မေႃယႃသမ်ႉဝႃႈ “မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇလႆႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မေႃယႃၶဝ်တႄႉဝႃႈတေၵိူတ်ႇၼႂ်း လိူၼ်ၼႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်ၼႆၶႃႈ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း မီးရေႃးၵႃႇ တၢင်းပဵၼ်တႂ် ဝႆႉၸဵမ်လႂ်။ လူဝ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵႃႇယူတ်းယႃ လၢႆဢၼ်ဢေႃႈ။ တေလႆႈသူင်ႇ ၽႃႇ ၵိူတ်ႇတီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈႁိုဝ်၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶဝ် ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ။ ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပႆႇယဵၼ် ပႆႇၼိမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢင်ႈ 62 ၵေႃႉ – ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵွၼ်၊ မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ၊ ပၢင်ႇလႅင်း၊ ႁူးၵွတ်ႈ။ တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ မီး 69 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵွၼ်။ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶႃး မီး 69 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸလွပ်ႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း သမ်ႉမီး 39 ၵေႃႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း