Saturday, May 25, 2024

RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ

Must read

သိုၵ်း RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း၊ SSPP သမ်ႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူင်းသူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ထႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၽွင်းမိူင်းပႆႇလႅင်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း SSPP လူင်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ပွၵ်ႉသွင်၊ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇပႃးၵူၼ်း မီးသၢႆမၢႆဝႆႉ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသၢႆ မၢႆၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၽွင်ႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်း RCSS လူင်းၵဵပ်းသိုၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း၊ လူင်းထိုင်ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဢိူ င်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ပေႃးမီး လုၵ်ႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆပုၼ်ႈၽွၼ်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မူႇၸုမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းလူၼ်ႉႁဵတ်းလိူဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈသုၵ်ႉ  ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ သမ်ႉမႃးၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးသင်ၶၢႆၼၼ်ႉသေပၢႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈ ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈသေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၵႂႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးမီး လုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်။  မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈတီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉ။  ယႃႇပေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ/ ယႃႇပေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း လူဝ်ႇလႆႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉ လီ ၸိူဝ်းမီးပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ၊ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈၶိုင်ပွင်ၸိုင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း တေဢွင်ႇမၢၼ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်ၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၸဝ်ႈ႞တႄႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇ ႁူၺ်းလႆႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႉဢဝ်လႆႈတူဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁူဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ထိုင်ၼႂ်းသိုၵ်းၵေႃႈ တေလၵ်ႉပၢႆႈတပ်ႉထႅင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၵ်ႉတၢဝ်းလႆႈသင် ဢဝ် တေႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS သမ်ႉ ဢမ်ႇယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်ႇတိုၵ်းၵၼ် တေႃးၵၼ် ၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း