Sunday, July 21, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇတီႈၵျွင်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁိပ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတီႈၵျွင်း 2 တူၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်း 100 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေး ၽႂ်မၼ်း  ။

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/10/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းမူတ်း ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်း မူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 117 ၵေႃႉတီႈၵျွင်းၵုင်းၸူင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  တီႈဝတ်ႉၼႆႉသမ်ႉ  ၸဝ်ႈ သၢင်ႇ 2 တူၼ်  ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  လႄႈ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ်ၼမ် လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 တူၼ်တီႈၵျွင်းၵုင်းၸူင်ၼၼ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃး ။ တႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းၵိုင်။ ထႅင်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁၵ်ႉသႃတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵုင်းၸူင်  ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပွၵ်ႈ  မိူဝ်းၵႂႃႇ 100 ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ၊ ၼမ်ႉဢူတ်း၊ ၼႃးလိူဝ်ႇ၊ ၼေႃႇသႅင်လႄႈ လွႆသၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။    ၵွၼ်ႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူႈၵေႃႉ  ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 118 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 54 လင် ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု   ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်ႇၵေႇတုတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 800 ၼႆႉၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး 100 ပၢႆၼၼ်ႉသေ တင်းမူတ်း တေၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 900 ပၢႆ ဢေႃႈ ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼၼ်ႉမႃး  သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ ပၢင်ႇၵေႇတု လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း