SSPP လႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၵူၼ်းၵေးသီး 2000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇလၢႆတီႈ

0
184

SSPP လႄႈ RCSS တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵေးသီး 2,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း၊ ဝတ်ႉၵမ်ႇမ ထၢၼ်း၊ ဝတ်ႉပွင်ဢုတ်ႇ 2 လၵ်း၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း၊ ဝတ်ႉၼွင်ဝူဝ်း၊ ဝတ်ႉသူၼ်မွၼ်း၊ ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼသီႇရိ ႁူင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး တူၼ်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီးၼႆႉ မီး ၵႂႃႇ 2,086 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တင်းမူတ်းဢၼ်မႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵျွင်းၼႆႉ တေမီး 7 ၵျွင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းမႃးယူႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး ၊ ဢၼ်ပၢႆးၵႂႃႇတၢင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းယႆ၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ပၢင် တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇယဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉမႃး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇ ယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸဵဝ်းၵိုတ်းၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ် ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူဝ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၶူး တိလေႃးၵ ဝတ်ႉႁေႃၶမ်း ၵေးသီး မၢႆၾူၼ်း 09449042148/ 09687123192 ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ