Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပၢႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်းလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီၸဝ်ႈၶွင် ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈ 5 ၵမ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်းပိၵ်းဢိုတ်းၽၵ်းတူ လၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်း ၶိုင်ႁႃတၢင်းပၢႆႈ ၶၢဝ်ႇ The Reporter လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ –  ၵွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးႁိမ်းတၢင်းလူင်းတႃႈႁိူဝ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉတႃႇသေႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၵႂႃႇႁိမ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈယူႇယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇထႆး မႃးၽဵဝ်ႈ၊ ၶၢႆႉပၼ်ၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၽႂ်းၽႂ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းသူပ်းမိူၺ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉယူႇ The Reporter လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ႁၢင်ႈ Google Map- တီႈထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး ႁိမ်းၾင်ႇၶူင်း

ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင်ၼႆႉ မီးရူတ်ႉၵႃးမႃးဝၢင်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾင်ႇသုၼ်ၵၢင် လူင် ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်တီႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၾင်ႇၾၢႆႇ တူၵ်းၶူင်း တေႃႇၼႃႈတင်းဝဵင်းသူပ်းမိူၺ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းယၢင်း KNU ၾင်ႇတူၵ်းၶူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ – ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်တေၵမ်ႉၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၶၢမ်ႈ ၶူင်း မႃးၸိုင် ဢမ်ႇႁပ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင်ၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းဝႆႉႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း။

ၵူၺ်းၵႃႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇ တႃႇဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၢၼ်းလၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶၢႆၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႄႇလၢမ်းၽႄႈမႃး ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႆႈပီပၢႆယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင် ယဵၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်ပႅတ်ႈ – ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း