Sunday, April 14, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈဝဵင်း ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 55 ၸႄႈဝဵင်း တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇမႃးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် 14 ဝၼ်း/21ဝၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသႂ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူႈၸႄႈ ဝဵင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တႃႇ 55 ၸႄႈဝဵင်းသေ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၼႆၸိုင် တေလႆႈယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၽူႈ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးပီး ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶႃႈတေလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး မိူဝ်းပၢင်လူင်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈမီး ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ဝႂ် ဢၼ်တႄႉ မၼ်းၼႄ။ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ဝႂ်ၽိုၼ်မိူၼ်(Copy) ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း ဢၼ်ၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မႃးတီႈလွႆလႅမ် – ပၢင်လူင်လၢတ်ႈမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်လိူဝ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉ ၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ႁူဝ်ဝဵင်းႁၢင်ဝဵင်း တၢင်းဢွၵ်ႇ/ၶဝ်ႈ ၵူႈဝဵင်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶႃႈတေလုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင်သေ မိူဝ်ႈတူၼ်ႈတီးၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ သင်ဢမ်ႇမီး လိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီတႄႉ ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ တေလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈ ၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီၸိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸႄႈ ဝဵင်း တေၵႂႃႇမႃးဝဵင်းလႂ် တေလႆႈမီးဝႂ်ၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၊ သင်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၸိုင် တေလႆႈ ထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ 14 ဝၼ်း ထိုင် 21 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃး ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီမႃးၸိုင် တေလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်း တူဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ပေႃးယဝ်ႉ တေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ထႅင်ႈတီႈႁိူၼ်း 7 ဝၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇ မႃးၸူးၵၼ် ဝဵင်းလႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ် ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉမႃးၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ တႃႇ 25 ၸႄႈဝဵင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉမူတ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်မီး 4 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉလႄႈ ႁူင်းယႃ ၵၢတ်ႇလေႃႉ 2 ၵေႃႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 2,150 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 1,511 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 625 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။


ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း