Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

Covid – 19

ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈၵေႃႈ တၵ်းၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ် ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လူဝ်ႇၸီႉၸမ်ႈၸီႉၼႄးတေႃႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ် တၢင်းပီ 2008 မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လူမ်ႉလႅင်ႉၼႃႇၵဵတ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈဝဵင်း ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 55 ၸႄႈဝဵင်း တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇမႃးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် 14 ဝၼ်း/21ဝၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသႂ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူႈၸႄႈ ဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img