Thursday, June 20, 2024

ဝၢႆးထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

Must read

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Photo Credit to Line Today: သွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈမႃးလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/8/2020

ဝၼ်းတီႈ 30/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ တီႈတႃႈပႃႇသၵ်း ၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ၾင်ႇမႄႈသၢႆ ၊ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်။

- Subscription -

ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 53 ပီ ၸိုဝ်ႈ လုင်းထုၼ်း ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လႄႈ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 54 ပီ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းယဵၼ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသေတွင်ႈထၢမ် လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶႃပူႇဢွၵ်ႇဢၢင်ႈၵႂႃႇၸူးလုၵ်ႈယိင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။  သွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇထႆး ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉႁၢဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၼေတၢင်းတႃႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ။ လႆႈပၼ်ၵႃႈၼေတၢင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 3000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမၢၼ်ႈသေ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိသင်ႇၸူး ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်း 10 ၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /8/2020 ။ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးလင်ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ။

ယင်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Line Today : ၵူၼ်းလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ဢၢၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းတႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃးႁပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ဢၢၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ မီးၵူၼ်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉ။ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တီႉၺွပ်းဝႆႉတင်း 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း