Wednesday, July 17, 2024

လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢၼုယၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶူဝ်လမ် ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

Must read

  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃး ဝႃႈ  ၶႂ်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ၼႆၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHRF/ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ်

ဢူးလႃႉထုၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ    ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုမ်းတြႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၵေႃႉ တႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးတီႈလုမ်း ႁွင်ႉမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈၵမ်းၼႆႉ။ ပေႃးလူဝ်ႇတႄႉတႄႉမႃး တေႁွင်ႉၸဝ်ႈသူၼ်မႃးတင်းမူတ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ 66 ၶူဝ်လမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝႆႉ 47 ၵေႃႉ  ။ ၼႄးဝႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်  ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ဝႃႈပဵၼ် လိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁွင်ႉၸဝ်ႈသူၼ် တႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးထဵတ်ႈထၢမ်။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸိူဝ်းဢႃယုယႂ်ႇ ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢႆႈၼီလုမ်းတြႃး  ။

ၵွပ်ႈၼႆ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶူဝ်လမ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸူးလုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဝႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းဝႆႉၽူႈတၢင်တူဝ် 5 ၵေႃႉတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင်ဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020  ၸင်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ ႁပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5။ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းမိူဝ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈ 4 ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းသေၵမ်း။” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 တီႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ  ၽိူဝ်ႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၶူဝ်လမ်သေ သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတီႈလိၼ် ႁၢႆးၽၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၾၢႆႇသိုၵ်းမႃး ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ ၾွမ်ႊ 105 (ပူင်ႇၸၢၼ်ႇ 105)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈလိၼ် ၶူဝ်လမ် ၶႃႈလူး။ ပဵၼ်တီႈလိၼ်တၢင်း ႁၢႆးၽၵ်းပုၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢႆးၽၵ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ မီးၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင်လႄႈမိူင်းၼၢႆး။ ၶူဝ်လမ်သမ်ႉမီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉၸၢင်။

တီႈလိၼ်ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 1353 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ   ပႃးတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်လမ် 64 ၸဝ်ႈ  ။   ပီၵၢႆ 2019  ၾၢႆႇတပ်ႉ  ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉ။ ၸဝ်ႈသူၼ် 47 ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်လႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး  ။ ၽွင်းယၢမ်းၸဝ်ႈသူၼ်တေႃႇသူႈဢမု ၶၻီးယူႇၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၽၵ်းယိူဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း