Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸၢင်ႈမီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

Must read

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ တေၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်။

Photo:by AP ၸွမ်ၸိုင်ႈႁတ်ႉသၼ်ႊ ရႆႊႁႃႊၼိ မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈႁတ်ႉသၼ်ႊ ရႆႊႁႃႊၼိ မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ  ယင်းၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ 30 ထိုင် 35 လၢၼ်ႉၵေႃႉ -ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ worldometer ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်မၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ မီး 270000 ပၢႆ ၵူၺ်း။

ၵႅမ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း တႄႉ ၸိၸမ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၼၼ်ႉ လႅပ်ႈမၼ်းတေႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်ၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉယူဝ်ႉ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉတိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ပေႃးထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ (ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၼႆႉပီသဵင်ႈၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ) မႃးလႅပ်ႈတေထိုင်လႆႈႁူဝ်ၼပ်ႉပဵင်းဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵွမ်ႊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလူင် တေႊႁႃႊရၢၼ်ႊ ၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး၊ ဝၢႆးမႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၽႄႈလၢမ်းထိုင် ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၽွင်းလူင် တေႃႇထိုင်တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးလၢႆလၢႆၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈႁတ်ႉသၼ်ႊ ရႆႊႁႃႊၼိ မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပွႆႇႁၢင်ႈသဵင် (TV) ဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 14,000 ၵေႃႉ၊ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈမွၵ်ႈ 30 ထိုင် 35 လၢၼ်ႉၵေႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ယူႇၼႂ်းႁူင်းယႃ 200,000 ပၢႆ-ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး sanook.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း