Monday, May 20, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽူႈၸိသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဢွင်ႇ ၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ ဝႃႈ –  “ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ သေတႃႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတၢင်း ၽူႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မီးၵၢၼ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ မႃးႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႉၸိုင် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေ ၶိုင်ပွင်ပၼ်ၶိုၵ်းတွၼ်း (ဢထူးၸီႇမၢၼ်ႇၶျႅတ်ႉ) ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶႄႇ  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၶႆႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိုင် ႁႂ်ႈၶီႇၶိူင်ႈမိၼ် ၽိသဵတ်ႇ(ၶိုၵ်ႉတွၼ်း) မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၶၢတ်ႈဢဝ်မႃးတင်းလမ်း လူၺ်ႈသၢႆတၢင်းဝႆး (Fast track) သေ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ၵႂႃႊရႃႊတိၼ်း လၢႆးဝႆး  ။

ၶေႃႈဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ တႃႇလႆႈဢၼုယၢတ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ – 1- ၽူႈတေမႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ် ဝႂ်ၵမ်ႉပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ (ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၵွၼ်ႇတေယိုၼ်ႈဝႂ်ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ) ၊ 2-ပေႃးထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈ ၵၵ်းတူဝ် 1 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးပၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ပေႃးၶေႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇမီးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ယူႇထႅင်ႈ 5 ဝၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိုင် ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ တေလႆႈဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းမူတ်း – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ပႆႇပၼ် ၶိူင်ႈမိၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမူတ်းသဵင်ႈ ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်းၵျေႃႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၾၢႆႇၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉမီး ႁိမ်းၸမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊  ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇတေႃႉသူင်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႄႉ ပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသူင်ႇ/တေႃႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႄႇပွႆႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မႃးႁပ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းပၼ်သေ ၶိုၼ်းႁေႃႈၵႃးဢွၵ်ႇမႃးသူင်ႇပၼ်။ ၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတႄႉဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႉၶၢႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း