Friday, July 19, 2024

ၶႄႇသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူဝ် Covid 19 ၽႄႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

Must read

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ် Covid 19 ၼႂ်းဝဵင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ 14 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူႈၵေႃႉ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈတီႈသွင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ရွႆႊတိူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူႈဝဵင်း ႁႂ်ႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လီလီ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ် Covid 19 ၵေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ တေသူင်ႇပၼ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွမ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ပႃးတင်းၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူႊပိူၺ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႄႇပဵၼ်။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵဝ်ႊရီႊတႂ်ႈ ၊ ဝၢႆးလင် လူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် 100 ၵေႃႉ။ ၶိုၼ်းတႄႇၽႄႈလၢမ်းတီႈ Night Club လၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသူဝ်ႊလ် ပူင်သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Night Club ၶိုၼ်းလႄႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇမီး 2000 လၢၼ်ႉပၢႆ။

တီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ။ ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃး 11/5/2020 ၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 3600 ပၢႆ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈတိတ်းၸပ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊမီး 7 မိုၼ်ႇပၢႆ။ တၢႆ 2400 ပၢႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ13/5/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 တူဝ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်Covid 19-  4.342.345 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 292.893 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 180 ၵေႃႉ လူႉတၢႆမီး 6 ၵေႃႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုလ်းတီႈၶၢဝ်ႇ ထႆး-Snook

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း