Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလႅၼ်ႈလိၼ်သေတႃႉ  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇၶႄႇၶဝ်တႄ့ ပိုတ်ႇပၼ်တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်း တၢင်းၸႄႈၵဝ်ႇၼႆ့...

ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တီႈပၢင်ႇသၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ လႅၼ်လိၼ်တး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း ပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ (ၶွၼ်ႊထဵၼ်ႊၼိူဝ်ႊ) လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး 5 လမ်း ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၵႃး...

ၶႄႇၶတ်းၸႂ်တႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ႁူးမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆး ၵူႈႁူးလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်မႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈ ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ(ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) - လၢဝ်ႇၵၢႆး(ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ) လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်ႊၶျၢင်ႊ (ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ)။  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်တီႈႁိမ်းလၵ်းၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် BP-124 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img