Saturday, June 15, 2024

ၶႄႇၶတ်းၸႂ်တႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ႁူးမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

Must read

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆး ၵူႈႁူးလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်မႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈ ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ(ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) – လၢဝ်ႇၵၢႆး(ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ) လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်ႊၶျၢင်ႊ (ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ)။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ
Credit to RFA ရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇတီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ

 ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်တီႈႁိမ်းလၵ်းၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် BP-124 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ပူၼ်ႉမႃးၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး (ၵေႃႉမႂ်ႇ) တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၸုမ်းၽွင်းငမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (ၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မဢလ လိူၵ်ႈဝႆႉ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇမႂ်ႇၼႆႉယူႇ- ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2021 ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၽိူဝ်ႇတေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ တႃႉပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလၢၼ်ႇၵဝ်ႇ ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ  တေသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တေမီးၽွၼ်းလီတင်းတႃႇသွင်မိူင်း။ လၢၼ်ႇမႂ်ႇဢၼ်တေပိုတ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လွႆၸၼ်း ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ရူတ်ႉလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးတီႈလၢၼ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈမႃးၶွၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵၼ် တီႈလၢၼ်ႇၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈလၢၼ်ႇၵဝ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ(ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵၢၼ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသင်သေတႃႉ ၶႄႇဢၢင်ႈဝႃႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေပိၵ်ႉဝႆႉၸဵမ်လႂ်။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈသူင်ႇၶူဝ်းမိူင်းၶႄႇ။ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉၾင်ႇမိူင်းတႆးသေ ၶႄႇၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၶႆႈသိုဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိုတ်းၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတင်းၼမ် ၊ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိူင်လူင်ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊   ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႄႉသင်သေ ပၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး လီငၢမ်းယူႇ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းယူႇတီႈလႅၼ်လိၼ်လၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၸမ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈလႄႈ ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇ လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ဢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလူတ်းယွမ်းၼမ်သေတႃႉ ၊ ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇတႄႉ ပိူင်ႈၵၼ်တင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ်ၶိုင်ႈပၢႆပၢႆ- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၾင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆယင်းပႆႇပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ မၢင်ၵမ်းၵေႃႈ တေၵဵဝ်ႇတင်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇႁိုဝ်ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉထုင်ႉလႅၼ်လိၼ် ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း