Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၼွင်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၼ်ႇပင်း

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ။ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတေႃးၽႃႇသႃႉ ဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  လုသုမ်းၵွႆၼမ်၊ ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 02/10/2018 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလူင်လႄႈ  ၶူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၵူၼ်ႇပၢင်းလႆလွင်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img