Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၶူင်း

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း(ၼမ်ႉၶူင်း) တႄႇယဝ်ႉ

တႃႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပေႃးတေၵၢႆႇၸူး ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လီၼႆသေ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း(ၼမ်ႉၶူင်း) ၼၼ်ႉ တႄႇၾင်သဝ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယဝ်ႉ 4 သဝ်။ ၼႂ်းပီ 2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ သဝ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၶူင်းတႃႈသူပ်းတဵင်းတွၵ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ 4 လၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး...

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလူႉသဵင်ႈ

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ဢႃယု 86 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ၶီႇထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးပိၼ်ႈၵၢင်တၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်ၼႆႉ 8/10/2021 သေ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸွႆႈထႅမ်လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈတႄႉမၼ်း ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉၼႆႉသမ်ႉပေႃးယူႇလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်း ဢၼ်လႆႈၽႃႇတတ်းမၼ်းဝႆႉပေႃးလီမႃးယဝ်ႉ ။ ဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉသမ်ႉပေႃးတေဢၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးၸိူဝ်းဢမ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈ ၶူဝ်တႃႈၵေႃႈၼမ်ႉၶူင်း

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မႃးလႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃၶူဝ်လမ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈ လႄႈ ၸိူင်ႉၶမ် ပဵၼ်ထႅဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမၢၼ်ႈလတ်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img