Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးၸူၼ်

ၼၢင်းယိင်းၵႃလီႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၽၼ်းတႅင်းၶႃႈႁႅမ် သေ ဢဝ်ၵႃးလႄႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵႃလီႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၽၼ်းတႅင်းၶႃႈႁႅမ်ၽွင်းၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတီႈၵုၼ်ႁဵင် တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းတႄႉႁၼ်ယဝ်ႉတႄႉၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ယင်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။    မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ10/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵႃလီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းဢၼ်သင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈၵုၼ်ႁဵင်ၼႆသေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းၼိုင်ႈၸင်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်း။   ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်း ၵႃလီႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇထိုင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၼႆဢေႃႈ။မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မၼ်းသင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ။ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇၼပ်ႉသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်း  7 ၵေႃႉ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈ  ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 2 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ...

လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႇၸိတ်ႉမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ လူင်းၵႃးမႃးၸူၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းမိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉ ၵၢတ်ႇ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img