Sunday, June 16, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇၼပ်ႉသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

Must read

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်း  7 ၵေႃႉ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈ  ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 2 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 “ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၶႄႇ ၶႃႈဢေႃႈ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇၵျွင်းၶႄႇၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။ ငိုၼ်းၶႄႇ 2 သႅၼ်ၵေႃႈတူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 600 သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉလႆႈၵႂႃႇ 100 သႅၼ်ၼႆၶႃႈလူး။ ၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈလႅပ်ႈပႃးၵႂႃႇၼမ်ဢေႃႈ။ ၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၢႆပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၢႆးလင်ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွပ်ႇထၢမ်ပိူင်ပဵၼ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ သမ်ႉပေႃးတဵမ်ႁိူၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်း ၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႆသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇၽႄႈတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇႁတ်း လၢတ်ႈၼႄၽႂ်။  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၸူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သင်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လမ်းတီႉတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶၢင်၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းဝုၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်  ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ၊ ၶဝ်လၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၸူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း