Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ SSPP  ဝႃႈပဵၼ်ၶဝ်ယိုဝ်း

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆး ၽွင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇသမ်ႉတႅၵ်ႇ၊ SSPP ႁႄႉၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆးဢၢၼ်းၵူတ်ႇထတ်း သမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ယိုဝ်း- တိူဝ်ႉၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆးတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2023 တီႈႁိၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈလႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်းပႃးဝႃႈ  ပွၵ်ႈတေမႃး သင်ႁႄႉၵိုတ်း ယႃႇလႅၼ်ႈပၢႆႈသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်...

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢူင်းတုၼ်ႇ (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) လႄႈ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆမိူင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းလူင် Inya Urban Force ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸွမ်ႁၢၼ်ဢူင်းတုၼ်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း။ လုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ လင်လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈလႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ

ၽူႈယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး လႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ။ ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆၼႆႉ တွႆႇပုင်းလဵၵ်း ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈမၼ်းၼၢင်းၺႃးတီႉမိူဝ်ႈမွၵ်ႈလိူၼ် မေႊ ပီ 2021 ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၽွင်းပႆႇၺႃးတီႉၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၼၢင်း...

ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ် ယိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႄးႁႄး ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၊ ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႄးႁႄးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူးၼေႇရိင်ႇတ ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉၵျွင်း မႄးႁႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵျွင်းသေ လၼ်ႇၵွင်ႈဢိူဝ်ႈ။ ႁၢမ်ႈမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ မၼ်းမဝ်းယႃႈမဝ်းလဝ်ႈ သေလွင်ႈလွင်ႈယူဝ်ႉ။  ၵမ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈလူင်းၵျွင်းၵႂႃႇသေ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေယဝ်ႉယိုင်။ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉတႄႉ။ ဢမ်ႁိုင်သင်ထႅင်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းပေႃးတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉလူး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းပိူင်သိုၵ်း။ ပေႃးမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းပိူင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ...

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းၼႃႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လုတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2018 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 2 ၵေႃႉ၊ မႃးၵိုတ်း ၼႃႈႁိူၼ်း လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု 52 ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img