Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်းၵမ်း 3

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး Shan Community College တီႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၸတ်း ပႃးပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူင်းတႆးထူပ်းပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၵေႃတႆးတႄႉ လုၵ်ႉ ၸိုၼ်ႇၶတ်းႁႅင်းတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၶဵင်ႇပၢင်ၶေႉၼမ်ႉၵႂၢမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈသူးထီႉ 1

 ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၾၢႆႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ  9th International English Contest တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူပ်ႊပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်ႊဝၼ်ႊထီႉ 1 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼၵ်ႉမေႃတူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး 50 ပၢႆယဝ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တေႁဵၼ်းၾၢႆႇၽႃႇသႃႇ (Major) မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်မႃး ယူႇတီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့သေ တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/01/2023 ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီ့။ ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -   “ ဢေႃႈၶႃႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီၼႆႉလႆႈယိူင်းထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img