Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်မႃး ယူႇတီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့သေ တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/01/2023 ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီ့။ ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -   “ ဢေႃႈၶႃႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီၼႆႉလႆႈယိူင်းထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img