Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်။ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ဢေႇလိူဝ်...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်၊ ၸုမ်းႁႃသဵင်ၸွႆႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် - လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် တႃႇလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020 ။  ၽွင်းၶၢဝ်း ႁိပ်ႈသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်...

လုင်းယွတ်ႈၶမ်းသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ်လူႉသဵင်ႈမုၼ်

လုင်းယွတ်ႈၶမ်းသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် တင်ႈတႄႇ  ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃး ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၵျေးၸူး ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 15:06 မူင်း၊ လုင်းယွတ်ႈၶမ်းသိူဝ်ထႅၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 30 ဝၼ်းသေတႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  ဝၼ်းတီႈ 4/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင်/တပ်ႉမ 66  တင်း တပ်ႉမ 99 တပ်ႉၵွင် ၶမယ 352...

ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်း/သၢဝ်းဝၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်း ၽႄ 45 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇလုမ်း တၢင်ႇပၢႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇ 45 လင် - ၼႆ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်...

ပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း ထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ထဵတ်ႈထၢမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ၶုၼ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ-ၵေးသီး) ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ “  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ   ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတၢင်ႇဢွႆႈ တၢင်ႇၵူၺ်ႈမႃးၶၢႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈပၼ်ႁႃ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးဢၼ်ၺႃးယိုတ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်လွၵ်းလၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img