Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယိင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ၼႂ်းတူဝ်လႆႈပီပၢႆ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႃ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇပီၵၢႆ 2021 ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF  လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း   ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃ...

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၵၼ် မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင် သၢႆၸႂ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းပီ2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း TNLA တင်း RCSS

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 33 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ၊ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ  မၢတ်ႇၸဵပ်း  လိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img