Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွႆးတြႃး

သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး သပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆႈတြႃးတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇပဵၼ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵျီႇလိၼ်ႇ ။ ၾၢႆႇလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်

ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆၼႃႈသိုၵ်းၽွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ပေႃႉထုပ်ႉ လုင်းမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 သမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ လုင်းသူႉ...

လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢၼုယၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶူဝ်လမ် ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃး ဝႃႈ  ၶႂ်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ၼႆၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢူးလႃႉထုၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ    ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုမ်းတြႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၵေႃႉ...

ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇရၶႅင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၺႃးပလိၵ်ႈ ၸွႆးတြႃးလိူင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၸေႈမိူင်း ရၶႅင်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၼႃႊရိၼ်ႊၵျရႃႊ (မိူင်းရၶႅင်ႇ) ၼႄးဝႃႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ဝၼ်းတီႈ31/3/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မီးပလိၵ်ႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ SB မႃးပိုတ်ႇလိူင်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢူးၶၢႆႇမျၢတ်ႈၵျေႃႇ ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼႃႊရိင်ႊၵျရႃႊ- ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိၼႄးဝႃႈ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ   ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 /12/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ဢၼ်ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၼမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး၊ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်မိပ်ႇငႅၼ်းပႃး...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း“ၸွႆးတြႃး” တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ဢဝ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း “ၸွႆးတြႃး” တီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းဢႃႊၵျိၼ်ႊတီႊၼႃႊ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း သႅၼ်းၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ -ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇမၢႆမီႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉဝႃႈ  လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ရႃႇၸဝၢတ်ႈသိုၵ်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁၢႆႉႁႅင်းတီႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈတၢင်ႇတီႈလုမ်းတြႃး လႆႈၵူႈတီႈ၊ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img