Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ  

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉသႅၼ်သႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼဝမိၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 9 ၵဵင်းတုင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဵင်းတုင်လၢႆၵေႃႉ  ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 သေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ  ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ   ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ 4-5...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ လိူၼ်ႁႃႈ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ ထိုင်တီႈၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸေႊ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း12 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉတၢႆ တီႈၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်သွင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ (နှလုံးလှ လူမှုကူညီရေး) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်တႄႉ ၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်းဝၼ်းထိ 24...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်မၢဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸႄႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း နှလုံးလှ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼႃႇၼေႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႈ။ သမ့်တေမႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလုၺ်းၼမ့်ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးၸူမ်ၼမ့်တၢႆ တီႈၼမ့်တူၵ်းတၢတ်ႇပၢင်ႇဢူႈလူင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးဢႅဝ်ႇပွႆးၼႄမွၵ်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်၊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈ ပွႆးၵွၵ်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉ 3 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 မႅၼ်ႈဝၼ်းၶရိတ်သ့်မၢသ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃ့ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈပွႆးၵွၵ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ့် ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸွႆႈဢဝ် တၼ်းၶႄၶိုတ်းသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၸွႆႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img