Thursday, May 30, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ  

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)။

ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး/ ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉသႅၼ်သႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼဝမိၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -

မႄႈလဵင်ႉ ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်လၢႆးငၢၼ်းတူဝ် 90 ဝၼ်းၼႆသေ မၼ်းၵႂႃႇၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းဢၼ်မၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၼၼ်ႉ ႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇမႃး ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃပလိၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး မီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး မီးႁွႆးထုပ်ႉဝႆႉ ႁွႆးၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄ။ ႁဝ်းၶႃႈ  ထၢင်ႇတႄႉ ပိူၼ်ႈတေထုပ်ႉပေႃႉမၼ်းၸၢႆးသေ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းႁိမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9-10 မူင်း မၼ်းၸၢႆးမဝ်းလဝ်ႈသေ ၵဝ်းပိူၼ်ႈတီႈၼၼ်ႈၼႆၵေႃႈမီး။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၼ်း ၸၢႆးတၢႆၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈမၼ်းလီလီ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ၵူၼ်းထႆး ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼမ်”- မႄႈလဵင်ႉ ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼွင် ဢိူင်ႉၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈၼၢင်းၼုတ်း။ ပႃႈၼုတ်းၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢႆၽၢၵ်ႇဝႆႉ။ ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇယွမ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် သႂ်ႇတိူမ်း (ၶျၢင်ႉၾႃႉ)။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ တေၵႂႃႇဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆး တီႈႁူင်းယႃပလိၵ်ႈသေ တေမႃးလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉတၢၼ်ႇသၢမ်လူင်း ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ပေႃး ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း တေထွမ်ႇတြႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸင်ႇတေပူၼ်ႉ ၶၢပ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း