Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုလႄႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼႆ့ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူၵ်းၵၼ် 4 ၶေႃႈ ပႃးတင်းၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2023 ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်ၸုမ်းပဢူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 8 ဢၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပဵၼ် 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့။ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၵႂႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း မႃးတီႉဢဝ်တူဝ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသေ ၵပ်း ၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူးၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သဵၼ်ပျႃး ၵႂႃႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6...

Latest news

- Advertisement -spot_img