Tuesday, October 3, 2023

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA ၊ KIA ၊ SSPP  ၵေႃႈပႂ်ႉၵဵပ်း။ ၶဝ်ပၢႆပၼ်ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်းသေၵွၼ်ႇဢေႃႈ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းသႂ်ႇၶွၼ်ႇယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။    ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶွၼ်ႇၵႃးၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇယဝ်ႉ သမ့်ပၢႆယွၼ်းပႃးၵႃႈ ဝႂ်တိုတ်းမၼ်းထႅင်ႈ 5000 ပျႃး။  ပိူင်လူင်မၼ်းတႄ့ ၶဝ်တေၵဵပ်း ၵႃး 12 လေႃ့ 22 လေႃ့  ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ ပေႃး TNLA  ၼႆၵႆႉလႆႈပၼ် 6 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇ ။ပေႃး KIA  သမ့် လႆႈပၼ် 8 သႅၼ်  5 မိုၼ်ႇ။ပေႃး SSPP လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 8 သႅၼ်ၼႆ့ ဢေႃႈ  ” ဝႃႈၼႆ။

တပ့်သိုၵ်းၶၢင် KIA  ပႂ်ႉဝႆ့တီႈ မေႃႈတွင်း၊တပ်းသိုၵ်း SSPP သမ့် ပႂ်ႉၵဵပ်းတီႈ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ၊ ၸုမ်း  TNLA သမ့် ပႂ်ႉဝႆ့တီႈ 105 လၵ်း  -ၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့သေ  ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၸဝ်ႈၽူင်းႁၢၼ်ႇ ၊ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA တႃႈၽူင်းၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA ၼေႃႇပူႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈသပ်းသေး။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ ႁေႃၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢႆလိူဝ်ဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းသင်သမ်ႉၵုမ်ႇလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၵူၺ်း။   လႆႈပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈပၼ်ပႃးတီႈၸုမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ  ၵိၼ်းၸႂ်တေ့ယဝ့်ဝႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇလၢၼ့်လဵၵ့်လၢၼ်ႇယႂ်ႇ၊ယေးငိုၼ်း၊ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း