Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 8 ဢၼ်။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပဵၼ် 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့။

- Subscription -

ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႆ တေႃႇသေႃးမျႃ့ရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇရၶႅင်ႇ တွပ်ႇဝႆ့တီႈသိုဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ ။

တႄႇလိူၼ်မေႇ ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွင့်ထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း၊ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 2 ပွၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လႄႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸုမ်းၽႂ်ႇၸုမ်းမၼ်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆ့ ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆ့ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွင့်ထူပ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း PPST ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႄႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵမ်းၼႆ့ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း