Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၵႂႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း မႃးတီႉဢဝ်တူဝ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသေ ၵပ်း ၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူးၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သဵၼ်ပျႃး ၵႂႃႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

Photo: လုင်းၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ လုင်းၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမီး 4 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃး တီႉၺွပ်း ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်း   ၵႂႃႇၸွမ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးသႂ်လႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸုမ်းဢၼ်မႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶီႇၵႃးမႃး လမ်းၼိုင်ႈ။ တႃႇသွင်ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တႃႇသွင်ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးမိၵ်ႈမၢႆသင် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆး လေႃးၵၼ်။  လၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆသေ တီႉဢဝ်တူဝ်ပေႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ။  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပေႃႈတိုၵ်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇႁွင်ႈၼမ်ႉမႃးၵူၺ်း တၼ်းလႆႈၽႃႈၸဵတ်းတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသႂ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၸူးၵူၼ်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ   လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်မႃးလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ။ ပေႃးဢမ်ႇမႃး တေၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်းမႃး ႁႂ်ႈႁဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇပၼ်၊ တီႈႁိူၼ်းယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼမ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇဢဝ်တီႈ လႂ်မႃးပၼ်။ ထိုင်ဝၼ်းၶိၼ်းၵၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ  ၶိုၼ်းႁွတ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸုမ်းတၢင်းပုၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးထႅင်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်။ သင်ဢမ်ႇမႃးပၼ် တေမႃးၺွပ်းတၢင်းမႄႈ တင်းလုၵ်ႈထႅင်ႈၼႆ”-  ၸၢႆးသႂ်လႅင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽိူဝ်ႇၸၢႆးသႂ်လႅင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇပၼ်တီႈၶဝ်ၶိၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းထႅင်ႈ 1000 သႅၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးထႅင်ႈၼႆသေ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးတီႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

 လုင်းသၢမ်မွင်ႇၼႆႉ ၽွင်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ပိတ်ႉပေႃႉၸႅတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်လႄႈ မီးႁွႆးၸဵပ်းမၼ်ႉမႃးတင်းတူဝ်။

လုင်းသၢမ်မွင်ႇၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်  ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း