Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိူဝ်ႉမႅင်း

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထူပ်းၽေးၶဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 5 တူၼ် ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵႂႃႇပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လၢင်းၶိူဝ်း 5 ၸဝ်ႈ  ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃမိူဝ်းႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႉၵမထၢၼ်း ၼမ်ႉသၢႆးမႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -“...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၵေႃႉ ႞ ယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ၼႂ်း  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 31/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မီးဢႃယု 69 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢေႃးသတေးလျ လႄႈ မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊမႃးသေ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝေႇပႃႇၵီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ မီးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး တင်းသွင်ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 44 ယူႇၸႄႈဝဵင်း မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ...

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ 27 မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်...

ဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 31/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼူဝ်ႊပႄႊလ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  မီး 9816  ၵေႃႉ၊ တၢႆ 213 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႇ - ၼႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၵူၼ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈလီ ၵူၼ်းယူႇတီႈၵၢၼ်ၵေႃႈလီ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸၵ်ႉ ၾူၼ်းၶိုၼ်ႈမႃး လၢႆႉတူၺ်းၶိုၼ်ႈတူၺ်းလွင်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉၽႂ်မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img