Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2023

တႃႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ တႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၾွမ်ႊ တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼၢင်းသီႇပေႃႉ ၼွၼ်းၽေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေလၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇသုတ်းသဵင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ) ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2022

တႃႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15   ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ် ၾွမ်ႊ ၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇလၢတ်ႈ ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႄႇဢဝ် ပီ 2008 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ပီ 2021...

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇပီ 2019 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2019 ၼႆႉၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉၼႆလႄႈ ၸတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img