Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထႅင်ႈ တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ၸဝ်ႈတေယေႃးမုၼ် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆ ယူၼ်း...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး 2 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မိူဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ ထမ်း (တြႃး) ပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆတီႈ/လၢႆဝဵင်း

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆၸႄႈ  ဝဵင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/05/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းပၼ်ႇသေ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 -12:30...

Latest news

- Advertisement -spot_img