Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

သွင်လုင်းလၢၼ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ထိုင်တီႈၶႃႈၵၼ်တၢႆ

သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ပဵၼ်သူပ်းၵႂၢမ်းၵၼ်ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈလိၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း လူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ...

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်း

 ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ့်  တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶျႄႇရီႇ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ။မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸင်ႇၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ။လႅပ်ႈၺႃးတႅင်းတၢႆၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သၼ်ႇတိသုၶ ( သန္တိသုခ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း တီႈၶွၵ်ႈၵႆႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸီႇၵႃး ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်  တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 13 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ "တီႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလဝ်ႉၵႆႇဢေႃႈ။ တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img