Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉသုင် ပႆႇယွမ်းၶိုၼ်းပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ 92 (1) လိတ်ႊလႂ် တိုၵ်ႉမီး 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလူတ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလၢႆၸမ် 3,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပႆႇလူင်း မိူဝ်ႈဝႃး - မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ 92 (1 လိတ်ႊ) 2,956 ပျႃး။...

ၶၼ်ၼဵင်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႃႈလိၼ်ၾုၼ်ႇသမ်ႉသုင်လႄႈၸဝ်ႈၼဵင်ႈပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ၸႂ်ႉသွႆ ၶိုၼ်ႈသုင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးၶၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၶၼ်ထၢတ်ႈၾုၼ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပုင်ႈသုင်ႁႅင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၼဵင်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၼ်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ ၼဵင်ႈလိပ်း သမ်ႉတူၵ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သုမ်းတင်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈႁႅင်းငိုၼ်း ။ “ပၢႆလိူဝ်ၶၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမူတ်း ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမီးၶၼ်ၼဵင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်းထၢတ်ႈသီႇ 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊမွၵ်ႈ 2,800 ထိုင် 2,900 ပျႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တုမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img