Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈႁီႉၼႄးဝႃႈ ၽဝ်ဝတ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သိပ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ် ၺႃဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝမိူင်းတႆး၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃယိုၼ်းယၢဝ်း (SEA) မႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2019...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈႁီႉၼႄးဝႃႈ ၽဝ်ဝတ်ႉ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ဝိႁၢရ် ပၢင်ပီႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၽဝ်ဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ၸၢဝ်းပဢူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇပၢင်ပီႉ ဢိူင်ႇ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img