Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 17 ၵေႃႉတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလဝ်ႇႁၢမ်းၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 20 တီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလဝ်ႇႁၢမ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးလႄႈဝၼ်ႈယိတ်ႉၶူႇ ၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉမီးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယိတ်ႉၶူႇလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼႆႉ မီးဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ယုမ်းၵေႃႈၼႃဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵၢၼ်...

ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႇၵႄႇ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (သၢႆႇၵႄႇ) တင်း ၵႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

ရူတ်ႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းၵူင်ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ရူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တဵမ်လမ်းရူတ်ႉသေ လတ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝၢင်းၶူဝ်းၶွင် ၾင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 20 လမ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်  ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020...

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ်  ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၵိုၵ်းၵပ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉလႅဝ်ၽွင်  ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈဝၢၼ်းပရိၵ်ႈလူင်သေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း  ဢူးၺုၼ်ႉဝေႇ ႁေႃၵႃးသိုၵ်း မၢႆလူတ်ႉ (ဗ ၇၈၀၉) ပဵၼ်လူတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 931 ၼမ်ႉၸၢင်  လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းမႃး တေၶိုၼ်းမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်။...

Latest news

- Advertisement -spot_img