Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢတ်ႇလေႃႉ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်ႈတီႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းၶဝ်ႉဝဵင်း ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း ၶေႃးႁၢၵ်းတၢႆထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လူမ်ႉၽတ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇသေ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၽွင်ႈၶႃႈၼေႈ။ ၶီႇမႃးၵေႃႉလဵဝ်မၼ်းၵွႆး။ မၼ်းတေဢမ်ႇထိင်းလႆႈရူတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶေႃးပေႃးႁၢၵ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ပူႇၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ပႃးၵႃးလၢႆ လမ်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ – ဢွင်ႇပၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၼၢင်းယိင်း  ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း   ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၵိုတ်းၵႃးဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ တီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပေႃႇသၢႆး ဝဵင်ၵၢတ်ႇလေႃႉ ပၢႆႈတပ်ႉတင်းမူတ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ သဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ တီႈပေႃႇသၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၢႆႈတပ်ႉ ၵႂႃႇတင်းမူတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေၵေႃႉ ထိုင်တီႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁူဝ်ႉဝၢင်း၊ လုမ်းလႄႈ တီႈယူႇသဝ်းပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႇသၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈပေႃႇသၢႆးၼႆႉ ပၢႆႈမူတ်း ။ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈဢမ်ႇမီးပလိၵ်ႈသေၵေႃႉယဝ်ႉ ။ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်လႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်း 22/5/2021 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃဝၢႆႊရတ်ႉ 10 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img