Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ – ဢွင်ႇပၢၼ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၼၢင်းယိင်း  ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉဝဵင်း ဢွင်ႇပၢၼ်းလႄႈ ၵလေႃး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း   ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၵိုတ်းၵႃးဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ တီႉၺွပ်း  ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတိုၵ်ႉၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၶဝ်ၵျွၵ်းလူင်းၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉလႄႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း။ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉၼင်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ ။ၼၼ်ႉၵေႃႈၺွပ်း တင်းမူတ်းပႃးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉၶႃႈ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ   ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း ။   မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်း  ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈသင်သေ လႆႈထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းၵႂႃႇ  ၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈ။

“တီႈတႄႉမၼ်း ပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉမီး 7 မူင်းၼႆႉၵူၺ်း ႁဵတ်းသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉၵူၺ်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်း ပွၵ်ႉ 6 (သႃႇယႃႇၵုင်း) ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ  ။

“ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၢင်း ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လၢၵ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းတင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ မီးမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း