Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်း သိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး...

NLD တင်း NUCC တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ သၢင်ႉလူင်းၸူးၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၼ်ၶဝ်လႄႈ ယၢမ်း လဵဝ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း NLD လႄႈ ၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  NUCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လဵၼ်ႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊဝႃႈ - ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸွမ်းတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ https://www.change.org/antiforcedconscription...

TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇယူႇဢဝ်ပေႃႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇယူႇဢဝ်မေးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆ လၢၵ်ႈဢဝ်ပေႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉယူႇယၢပ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆပိုၼ့်တီႈ  ပႃးၸဵမ် ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ထိုင်တီႈဝဵင်းပေႃးယဵၼ်။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢင်းၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ် May ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶွပ်ႇဝဵင်း ၊ ပေႃးထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝဵင်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း မိူင်းထႆး-...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသၢမ် ပွတ်းတွၼ်ႈ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။  ယူႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  ၸီႉသင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းႁွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပေႃး ဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးဝၢၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ တူဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img