Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသၢမ် ပွတ်းတွၼ်ႈ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။  ယူႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  ၸီႉသင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းႁွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပေႃး ဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးဝၢၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ တူဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img