Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵုၼ်လူင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်မႃး 3 ဝၼ်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵုၼ်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵူၼ်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈၼေႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၵေႃႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၵေႃႈမၢတ်ႇ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈတၢႆၶႃႈဢိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈၵူဝ်ၼႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။” မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵုၼ်လူင် ယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင် မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 143 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 41 ၵေႃႉ ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၸဝ်ႈၵႃးႁၢႆဝႆႉ

ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် (ဘိလပ်မြေ) လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်လူႉသုမ်းၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸူးမိူင်းၶႄႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇ (ထူဝ်ႇမႅင်းၸီး) ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပႅတ်ႈၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းသဝ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈ ၵုၼ်လူင် -သႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၵုၼ်လူင် - သႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးမွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႉလႂ်မႃးတႄႉဢမ်ႇႁူႉ မႃးပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉလႆႈမွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢေႃႈ ၊ ၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၵဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းသေတႃႉ ၶဝ်သမ်ႉယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉလႄႈ မၼ်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ မၼ်းမိူၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းထႅဝ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ-ၵုၼ်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ

ထႅဝ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ လႄႈၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 5/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း  မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းထႅဝ်ၵႃး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးတီးလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ပႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img