Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 600 ပၢႆပႃးၵူၼ်းမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 652 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 8 ၵေႃႉ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ 78 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ မွၵ်ႈ 8...

TNLA, SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5:30 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ၊ ပႃႇၶႃးလႄႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇ ယွမ်းႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႂ်ႇတႄႉပႆႇမီး

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ၊တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယူတ်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတေႃႉသၢင်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇ တေႃႉသၢင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်သွင်ပၢၵ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃမႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ပဵၼ်ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႃႇဝိ ပႃႈမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵႂႃႇႁႃမႃႉမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပွႆႇဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ သေၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ။ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img