Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃမႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

Image: ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ၽွင်းၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ႁၢမ်တူဝ် ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ သူင်ႇႁူင်ူယႃ

ပဵၼ်ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႃႇဝိ ပႃႈမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵႂႃႇႁႃမႃႉမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပွႆႇဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ သေၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ။ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇ မိုဝ်း မွၵ်ႈ 2 လၵ်း မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊  တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်  သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး  ။

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁႃမႃႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တေယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼႆႉ။ သၢႆၼၼ်ႉမီးသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉၼၼ်ႉၼွၵ်ႈလိူဝ် သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈမီး။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ ၸွမ်းတူဝ် ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ။ ယူႇတီႈၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး  ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႆႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင် လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်၊ မီးၸုမ်းၵႆႉၵႆႉလၵ်ႉလွမ်လမ်းယိုဝ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းၺႃးယိုဝ်း။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်၊ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း