Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် လၢမ်းၸပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မီးထိုင် 2 ႁဵင်ပၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

RCSS တင်း SSPP သိုပ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ2000 ပၢႆ လႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆ့ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-21/9/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉၼၼ်ႉ   ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးယဝ်ႉ 130 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း 76 ၵေႃႉ ပႆႇပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ ဢိူင်ႇ တူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ   ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ မူဝ်းၵႃႇ/ ၽႃႈယၢင်မုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ   ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img