Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼၢင်းရတ်ႉၼူဝ်ႊမႃႊသူႊၻီႊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းတၢင် ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပႅတ်ႈ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၼၵ်း...

တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇယၢမ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေယွၼ်ႈထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူၼ်းၵူႈထၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။ ၽိူဝ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်မီးယူႇ သွင်ၾၢႆႇ။ ၸုမ်းတၢင်းၾၢႆႇၼူၵ်ႉလႅင် NLD ၶဝ်ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ RCSS/SSA တိုၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း၊  ပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵေႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ။ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ...

ၶႆႇသႅင်ၽၼ်းၶမ်း ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ထူပ်းၽေးယွၼ်ႉ သိုၵ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း။ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ် ၽွင်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇ ႁွင်ႉတီႉမတ်ႉၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်တီႈၽုတ်းတီႈမႅၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img