Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢင်းၶိူင်ႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ  

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် သိုၵ်း SSPP တင်း TNLA ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ - 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵုၼ်လူင် ယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင် မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 143 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 41 ၵေႃႉ ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ လုၵ်ႈတပ်ႉ တႂ်ႈတပ်ႉမ 77 ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media တႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2023...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႄၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁူဝ်တီးႁူဝ်လၢင်း၊ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် မၢႆတွင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇမၢၼ်ႈ (ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ)။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတႆး ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇသေ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတင်းမူတ်း 8,490 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 241...

Latest news

- Advertisement -spot_img