Monday, July 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ လုၵ်ႈတပ်ႉ တႂ်ႈတပ်ႉမ 77 ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media တႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 20/01/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ယွမ်းသုမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈပၢင်သဝ်း ၼၼ်ႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈမွၵ်ႈ 7-8 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းဝဵင်းသူၺ်ႇၵူႇလႄႈ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမေႃႈၵေႃႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတၢင်းဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈသဵၵ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ မူဝ်းတႃးလေး ဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ လူႉၵွႆၼမ်။

ၾၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပဵၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇသႃ ၊ KPDF မဵဝ်ႉလႃႉ ၊ သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃၼႆႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ လူႉတၢႆၼမ် ပႃးတင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း