Monday, July 15, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ  

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် သိုၵ်း SSPP တင်း TNLA ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ 16 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် SSPP တင်း TNLA ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 7 – 8 လိူၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်ပူဝ်ႇမူၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ SSPP တင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုၼ်လူင် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ တေယိုတ်း ဢဝ်တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈၼႆသေ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ ၸင်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် မီးမွၵ်ႈၵႃႈ ႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ”- ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တင်း TNLA ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။  

လိူဝ်သေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢင်းၶိူင်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢင်ၸုမ်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးၵေႃႈ မီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၾၢႆႇသိုၵ်း  TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ႉပဵၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပျီႇ တူႉၸိတ်ႉ ၵျႃယၢင်လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း