Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းႁႅင်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်မႃႇသႃႇ မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး ၼၢင်းႁၢၼ် ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး တီႈဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း – ဝတ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေထဵင်လႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈမၢႆၼႄမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းႁူႉထိုင်တီႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼႄဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇ၊...

တဝ်ႈလုပ်ႇသေႃးယၼ်ႇတ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တေထႃႇပၼႃႇဝႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ တဝ်ႈလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇမိူင်းတႆးသဝ်းၶေႃ ၵေႃႉ ႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇပဵၼ် (ဢွင်ႈတီႈ မၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ပေႃးတေၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႈယဵမ်ႈတၵ်ႉယမ်ၵၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ   လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေး (ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်လၵ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸေႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တီႉလႆႉယႃႈမႃႉ 11 ပိူဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလိၼ်မိူင်းထႆး လတ်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း ၵူၼ်းပိူဝ်ႉထူင်ယႃႈမီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉထိုင် 10 ၵေႃႉ  လတ်းထိူၼ်ႇၶၢမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းလိၼ်ထႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅဝ်း မူႇ 6  ဢိူင်ႇပဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ   ႁိုၵ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး၊ ၽွင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img