Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႇပႆတၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝဵင်း - ႁၢင်ဝဵင်း တီႈဝဵင်း မိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး  လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႄႈ မိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၸဝ်ႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး...

ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ

ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ် ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ် ပူင်း - မိူင်းပွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇ DVB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တင်ႈၵဵၵ်ႉပႂ်ႉတီႈ ႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် ႁိမ်းမိူင်းပွၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပွၼ် - ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img